Bulletin Board » 2021-22 Bell Schedules

2021-22 Bell Schedules

 West Lauderdale High School

Bell Schedule

2021-2022


Regular Bell Schedule

M-W-F

Schedule

Mon/Wed/Fri

First Bell

7:50 – 7:55

1st Block

7:55 – 9:40

Class Change

9:40 – 9:45

2nd Block

9:45 – 11:20

Class Change

11:20 – 11:25

3rd Block 

11:25 – 1:20

Class Change

1:20 – 1:25

4th Block

1:25 – 3:00

Lunch Schedule

M-W-F

1st  12:35 – 12:55

2nd 1:00 – 1:20


ACT Academy Bell Schedule

T-TH

Schedule

Tuesday-Thursday

First Bell

7:50 – 7:55

1st Block

7:55 – 9:25

Class Change

9:25 – 9:30

ACT Academy

9:30 – 10:10

Class Change

10:10 – 10:15

2nd Block

10:15 – 11:40

Class Change

11:40 – 11:45

3rd Block 

11:45 – 1:35

Class Change

1:35 – 1:40

4th Block

1:40 – 3:00

Lunch Schedule

T-Th

1st  12:50 – 1:10

2nd 1:15 – 1:35

 

West Lauderdale High School

Early Dismissal Bell Schedule

2021-2022


Schedule

Mon/Wed/Fri

First Bell

              7:50 – 7:55

1st Block

              7:55 – 9:05      (70)

Class Change

              9:05 – 9:10

2nd Block

              9:10 – 10:10    (60)

Class Change

10:10 – 10:15

3rd Block 

          10:15 – 11:55  (100)

Class Change

11:55 – 12:00

4th Block

              12:00 – 1:00    (60)

Lunch Schedule

1st  11:10 – 11:30

2nd 11:35 – 11:55